L

Haneseth Automasjon AS

Besøksadresse
Verkstedveien 1
8008 Bodø

Postadresse
Postboks 184
8001 Bodø

Telefon
+47 46 54 50 00

Epost
automasjon@haneseth.no

w

Konsulenttjenester

I tillegg til å levere komplette systemer og produkter leverer vi også konsulenttjenester innen vår fagfelt.

08.12.201611:04 Tommy Børli

Mange har problemer med å få sine anlegg til å fungere optimalt, og trenger hjelp til å lokalisere feilkilder og muligheter for optimalisering. Det kan omfatte alt fra innregulering og konfigurasjon av eksisterende utsyr, til feilsøking og utskifting av komponenter. Vi påtar oss også prosjektlederoppdrag innen vårt fagområde.

Vi tilbyr:

  • Systemgjennomgang og optimalisering.
  • Konfigurering og innregulering av anlegg.
  • Prosjektledelse

Kontakt oss