Service og vedlikehold

Vi har nødvendig utstyr til å utføre måling av strømkvalitet og feilsøking på EMC-relaterte problemer.

Etterhvert som mengden elektronikk øker i industrielle anlegg, er det også blitt mer fokus på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Vi ser ofte at "uforklarlige" feil i anleggene skyldes elektromagnetiske forstyrrelser. 

Vi tilbyr:
  • Måling strømkvalitet
  • Anbefale tiltak for EMC-riktig utførelse.
  • Feilsøking på EMC-relaterte problemer.