Datakommunikasjon

Vi er autorisert EKOM-installatør og tilbyr produkter og tjenester for de fleste typer industriell datakommunikasjon

I stadig større grad skal det hentes ut informasjon fra styresystemer, og forskjellige systemer skal kunne kommunisere med hverandre. Dette stiller store krav til infrastruktur for datakommunikasjon. I automatiserte anlegg finner vi mange forskjellige typer datakommunikasjon, alt fra standard Ethernet til proprietære feltbusser, radiokommunikasjon og kommunikasjon over offentlige mobilnett.

Vi tilbyr:  

  • Alle typer industrielle datanettverk
  • Nettverksutstyr med industriell standard
  • Feltbusser og seriell datakommunikasjon
  • Datakommunikasjon over radio