Motorstyringer

Motorer og omformere er en svært sentral del av et automatisert anlegg og ofte tett integrert med styresystemene. Kompetanse på begge områdene er viktig for å oppnå en optimal styring av anlegget.

Vi tilbyr produkter og tjenester på alle typer motorer og omformere.

Vi tilbyr:

  • Standard motorer og omformere
  • Servomotorer og kontrollere
  • Motorer og omformere for likestrøm