Kontakt

Haneseth Automasjon AS

Besøksadresse: 
Verkstedveien 1,
8008 Bodø

Postadresse:
Postboks 184
8001 Bodø

Daglig Leder:
Markus Sletteng
Tlf: 465 45 500
E-mail: markus.sletteng@haneseth.no

Felles telefon/mail
Tlf sentralbord: 465 45 500
E-mail:automasjon@haneseth.no